Providing World Class Instruction In Boulder Since 1994

2020 Winter Schedule

Effective Jan.2 - May 31,


Monday

4:30-5:15     SWAT Kids Class

5:15-6:00     Beginner Kids Class

6:00-7:00     Teen/Adult Class

7:00-8:00     Doce Pares Escrima

Tuesday

3:45-4:30     Beginner Kids Class

4:30-5:15     SWAT Intermediate Kids Class

5:15-6:00     SWAT Kids Sparring/Grappling

6:00-6:45     SWAT Advanced Kids Class

6:45-7:45     Teen/Adult Class

Wednesday

4:30-5:15     SWAT Kids Class

5:15-6:00     Beginner Kids Class

6:00-7:00     Teen/Adult Class

7:00-8:00     Teen/Adult Sparring

7:00-8:00     Female Fighters Sparring (Ages 10+)

Thursday

4:30-5:15     Beginner Kids Class

5:15-6:00     SWAT Kids Class

6:00-7:00     Teen/Adult Class

7:00-8:00     Brazilian Ju Jitsu

Friday

4:00-4:45     SWAT Kids Class

4:45-5:30     Black Belts Only

5:30-6:30     Brazilian Ju Jitsu


Saturday

9:00-10:00     Brazilian Ju Jitsu

10:00-11:00   Teen/Adult Class

11:00-11:45    Beginner Kids Class

11:45-12:30    SWAT Kids Sparring/Grappling

12:30-1:15     SWAT Kids Class